Skrobia zimnej wody

Proszek rozpuszczalnej skrobi, skrobia rozpuszczalna w zimnej wodzie, skrobia rozpuszczalna w wodzie.