Spray do insektycydów

insecticide aerosol spray, fly insecticide spray, spray do insektycydów w gospodarstwach domowych.